Dotacje dla bezrobotnych

Dotacja na otwarcie działalności gospodarczej

Dotacja na otwarcie działalności gospodarczej    Z takiej formy wsparcia mogą skorzystać osoby bezrobotne – zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Kwota takich dotacji w 2023r. wynosiła od 25 000 zł do nawet 42 000 zł.    Dotację tą można przeznaczyć na: – maszyny i urządzenia, – sprzęt komputerowy, – reklamę, – materiały, – samochód do…