Sprawdź z czego możesz skorzystać

Dotacje na start

 • Dotacja na rozpoczęcie działalności
  ok. 25-100 tys.

Małe dotacje na rozwój

 • Dotacja na doposażenie stanowiska pracy
  ok. 25-32 tys.
 • Dotacja na szkolenia
  ok. 70-90% wartości szkolenia

Duże dotacje na rozwój MŚP

 • Dotacja na zakup maszyn i urządzeń
 • Dotacja na wdrożenie nowych produktów
 • Dotacja na rozwój eksportu

Zakres naszych usług:

 1. Określenie możliwej do pozyskania dotacji.
 2. Wstępna ocena projektu pod względem kryteriów.
 3. Sporządzenie wniosku o dofinansowanie i wszystkich wymaganych dokumentów.
 4. Komunikacja z instytucją przyznającą dotację.
 5. Pomoc w realizacji projektu (np. organizacji przetargów).
 6. Rozliczenie dotacji.
 7. Pomoc w przygotowaniu do kontroli projektu.
Dotacje dla bezrobotnych

KOMPLEKSOWE
pozyskiwanie dotacji
dla Twojego biznesu

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami.

+48 532 247 235

biuro@grantium.pl